สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 333
ประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 333

C-190630004008
C-190701004077
C-190701021064