ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบชุดตรวจโควิด-19 ด้วยน้ำลาย จากมูลนิธิบีเจซี เพื่อนำไปใช้ในการตรวจคัดกรองผู้ป่วย รพ.จุฬาฯ
รับมอบชุดตรวจโควิด-19 เพื่อนำไปใช้ในการตรวจคัดกรองผู้ป่วย รพ.จุฬาฯ

C-210828039139
Share