ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบนวัตกรรมห้องไอซียูโมดูลาร์และ เงินบริจาคจาก เอสซีจี เพื่อสนับสนุน รพ.จุฬาฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการรองรับผู้ป่วยขั้นวิกฤตที่ติดโรคโควิด-19

9-1
9-2
9-3