นพ.โอภาส พุทธเจริญ แสดงความคิดเห็นกรณีการรับวัคซีนซิโนแวค จำนวน 2 เข็ม ช่วงระยะเวลาหนึ่งอาจทำให้ภูมิเริ่มตก และควรได้รับวัคซีนเข็มที่ 3

17-1
17-2
17-3