บจก. ชลิตอินดัสทรี บริจาคเงินในโครงการ “เพื่อนพึ่งพา เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกัน” ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19
เพื่อนพึ่งพา เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกัน

(3.2)C-210819038053