นายกสมาคมรักแม่ ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดโครงการเสริมสร้างความกตัญญูประกวดเรียงความหัวข้อ “เล่าเรื่องแม่” และสัมมนา “Love Mom Story Workshop” วันที่ 30 มิ.ย.62
สภากาชาดไทย จัดประกวดเรียงความ “เล่าเรื่องแม่”

C-190627009040