นายเตช บุนนาค รับมอบเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราไหลสูง จากคุณหญิงจินดา จรุงเจริญเวชช์ และคุณฟ้าฟื้น-คุณมณฑิรา เต็มบุญเกียรติ ณ อาคารเทิดพระเกียรติฯ
นายเตช บุนนาค รับมอบเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราไหลสูง

(2.2)C-210628021044