บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตฯ จัดโครงการ “สายโลหิต สายใจ 100 ล้านซีซี” เชิญคนไทยบริจาคโลหิต สู้วิกฤตโควิด-19
ศูนย์บริการโลหิตฯ จัดโครงการ “สายโลหิต สายใจ 100 ล้านซีซี”

(12.2ปC-210615005040