บทความเรื่อง สตูล มอบ “ถุงธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤต COVID-19”บรรเทาทุกข์ผู้ประสบความเดือดร้อน
ถุงธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤต COVID-19