ศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ ชี้แจงถึงไวรัสสายพันธุ์ใหม่ B117 จะติดง่าย และมีอัตราผู้เสียชีวิตมากขึ้น ถ้าไม่ได้รับวัคซีนโดยเร็ว
ศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ ชี้แจงถึงไวรัสสายพันธุ์ใหม่ B117

(22.2)C-210410004066