สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำคณะผู้บริหารและคณะกรรมการกาชาด ประจำปี 2563 เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

(12.2)C-210413005078
Share