ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “Blood Donation” ครั้งที่ 20 เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ณ ลานกิจกรรมชั้น 1
กิจกรรม “Blood Donation” ครั้งที่ 20 เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต

(9.2ปC-210324012010