เหล่ากาชาด จ.พิษณุโลก ร่วมเปิดตลาดช่วยเกษตรไทย ในงาน “Phitsanulok Mango Fest 2021” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก
เหล่ากาชาด จ.พิษณุโลก ร่วมเปิดตลาดช่วยเกษตรไทย

(4.2)C-210317008094