ศูนย์บริการโลหิตฯ ชวนร่วมบริจาคโลหิต พร้อมรับสายคล้องหน้ากาก “Give Blood Save Lives” ถึงวันที่ 12 มี.ค.64

18-2
18-1