ศูนย์บริการโลหิตฯ จัดโครงการ “ ส่งความรัก ผ่านโลหิต ฝ่าวิกฤติ covid-19” โดยผู้บริจาคโลหิตจะได้รับสายคล้องหน้ากาก “ Give Blood Save Lives” แทนคำขอบคุณ
ส่งความรัก ผ่านโลหิต ฝ่าวิกฤติ covid-19

(22.2)C-210215021049