ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย มอบเงินจากการจัดกิจรรม รัน ทู วิน สนับสนุนโครงการ Virtual Run “Run for Blood วิ่งหาเลือด เพื่อผู้ป่วย” โดยมี นางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง รับมอบ
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย มอบเงินจากการจัดกิจรรม รัน ทู วิน สนับสนุนโครงการ Virtual Run “Run for Blood

(13.2)C-210112008055