บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด จัดงาน “เทศกาลของขวัญ: The Royal Gift Festival ครั้งที่ 2” โดยนำสินค้าจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มาจัดจำหน่าย
สินค้าจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย