สภากาชาดไทย ร่วมลงนามความร่วมมือ “การบูรณาการขับเคลื่อนการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย” ณ สามย่านมิตรทาวน์
เเอพ พ้นภัย

(1.2)C-201111005073
Share