มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ขอให้สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ เตรียมการเฝ้าระวัง ช่วยเหลือ ประชาชนจากพายุโนอึล
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย