ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เชิญชวนประชาชนร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล ร่วมบริจาคโลหิต และอวัยวะ
เชิญชวนประชาชนร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล ร่วมบริจาคโลหิต และอวัยวะ

(4.2ปC-201013021008