คลื่นกรีนเวฟ 106.5 เอฟเอ็ม จัดกิจกรรม Green Wave Blood Rangers ชวนคนฟังใจดีมาร่วมบริจาคโลหิต
Green Wave Blood Rangers ชวนคนฟังใจดีมาร่วมบริจาคโลหิต

(15.2)C-201012012114
(15.3)C-201011030097