รอง ผวจ.แพร่ เป็นประธานในพิธีเชิญถุงยังชีพพระราชทาน จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ และมอบให้แก่ผู้ประสบภัยและอุทกภัย ณ โรงเรียนอนุบาลตำบลช่อแฮ และ วัดน้ำกลาย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย