สภากาชาดไทย มอบหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ รพ.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
สภากาชาดไทย มอบหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ ป้องกันโควิด-19

C-201002005095
Share