สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ประธานกรรมการ บมจ.ธนาคารธนชาต และ ธนาคารทหารไทย ทูลเกล้าฯ ถวายเงินบำรุงสภากาชาดไทย
ทูลเกล้าฯ ถวายเงินบำรุงสภากาชาดไทย

(4.2)C-200903004133