รองประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อไปแจกจ่ายให้ประชาชน
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

Share