บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชน
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

Share