มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และธนาคารกรุงไทย เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนซินลากู
บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนซินลากู

Share