มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย รับมอบผลิตภัณฑ์ทำควาสะอาดแอลกอฮอล์จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย