บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมพิธีปล่อยคาราวาน เพื่อขนส่งเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่รพ.จุฬาฯ
คาราวาน เพื่อขนส่งเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่รพ.จุฬา

C-200413005067