นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ มอบถุงยังชีพและเงิน ช่วยเหลือเด็กกตัญญู เลี้ยงดูครอบครัวที่ล้มป่วยทั้งบ้าน
นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ มอบถุงยังชีพและเงิน ช่วยเหลือเด็กกตัญญู

(6.2)C-200722005053