สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการล็อกดาวน์ ในประเทศอินเดีย
สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ

C-200717008035
C-200717040050