กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (DOW) มอบถุงกาชาด-ดาว เพื่อใช้สำหรับบรรจุชุดธารน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและเดือดร้อนจากโควิด-19
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (DOW) มอบถุงกาชาด-ดาว เพื่อใช้สำหรับบรรจุชุดธารน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและเดือดร้อนจากโควิด-19

(1.2)C-200714008062