ศูนย์บริการโลหิตฯ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทย ร่วมทำบุญด้วยการบริจาคโลหิต เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
บริจาคโลหิต ในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา

(31.2)C-200706012125
(31.3)C-200706008014