สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผบ.ทบ. นำคณะกรรมการจัดงานออกร้านกองทัพบกในงานกาชาด เข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายเงินรายได้จากออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2562
ร้านงานกาชาด ประจำปี 2562

(11.2)C-200706004007