ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตฯ ชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต เพื่อให้มีโลหิตเพียงพอต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วประเทศ
บริจาคโลหิต เพื่อให้มีโลหิตเพียงพอต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วประเทศ

C-200518021046