นายเตช บุนนาค เป็นประธานเปิด “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จ.ขอนแก่น
ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

C-200526021024