ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประสบความสำเร็จในการใช้พลาสมารักษาผู้ป่วยโควิด-19
โควิด-19

C-200521008060