คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบชุด Face Shield จากนายกสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีน เพื่อนำไปช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั่วประเทศ
รับมอบชุด Face Shield

C-200522021025