ทนพญ.สุภาภรณ์ วัชรพฤษาดี ร่วมตรวจเชื้อจากค้างคาวในการเก็บตัวอย่างเลือด น้ำลาย และอุจจาระ เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19

17-1
17-2
17-3