บจก.สุภารา กรุ๊ป แอนด์ จีคิว แอพพาเรล มอบหน้ากากผ้ากันน้ำ ให้ร้านพึ่งพาโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความทุกข์ยาก
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย