สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562”
C-190606004075

C-190606005099