คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบหน้ากาก KN95 จากคณะนักศึกษาหลักสูตร ABC11 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ สนับสนุนโครงการ อาสาร่วมใจ FIGHT COVID ที่ สำนักงานการคลัง
คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบหน้ากาก KN95

(13.2)C-200525021051