เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ CP ส่งมอบหน้ากากอนามัยให้ รพ.จุฬาฯ
CP ส่งมอบหน้ากากอนามัยให้ รพ.จุฬาฯ

(14.2)C-200505008094
(14.3)C-200505030034