บริษัท เอเชียแค็บ จำกัด ส่งรถแท็กซี่สาธารณะภายใต้ชื่อแค็บบ์พร้อมพนักงานขับรถที่รพ.จุฬาฯ เพื่อให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
(21.1)C-200507004004

(21.2)C-200507008021