ปิยนันท์ คุ้มครอง รับมอบขนมมะพร้าวน้ำหอมอบกรอบ จากบริษัท คันนา โกรเซอรีส์ จำกัด เพื่อมอบให้แก่ผู้บริจาคโลหิตในโครงการ “เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต”
โครงการ “เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต”

C-200328012076