รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ รับมอบ “หน้ากากเฟซ ชิลด์” จาก บมจ.กรุ๊ปลีส ให้ศูนย์บริการโลหิตฯ เป็นอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19
รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ รับมอบ “หน้ากากเฟซ ชิลด์”

(24.2)C-200414021020
Share