คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาคในโครงการ “โออิชิ ให้สู้ภัยโควิด-19″โออิชิ ให้สู้ภัยโควิด-19

(7.2)C-200414021052