นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส มอบชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย เพื่อส่งมอบให้ประชาชนที่เดือดร้อนจากโควิด-19
นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส มอบชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย

(2.2)C-200414020080
(2.3)C-200414005050