บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นตัวแทนกรุงศรี คอนซูมเมอร์ มอบเงิน จากโครงการแต้มต่อชีวิต ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฯ
โครงการแต้มต่อชีวิต ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฯ

C-200323004007