เครือเจริญโภคภัณฑ์ในจีน มอบน้ำยาฆ่าเชื้อแก่สภากาชาดมณฑลหูเป่ย เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

C-200129005112
C-200129011102
C-200129021074